ทำไมคุณถึงควรใช้ LINE Official Account ในธุรกิจ

ทำไมคุณถึงควรใช้ LINE Official Account ในธุรกิจ

โซลูชั่นสำหรับธุรกิจหรือบริษัทเพื่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจหรือการส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆ

Last Update 02/13/2020
Completion Time 27 minutes
Members 1